/* Bing */ Vay Vốn Ngân Hàng Việt Nam: Tin Tức

Tin Tức


Lãi suất huy động sẽ giảm dưới 10% một năm

(24h) - Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước cùng với Hiệp hội Ngân hàng làm việc với Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại (NHTM) về việc giảm dần lãi suất thị trường.
Đại diện các NHTM thể hiện nhất trí cao với chủ trương này và kiến nghị việc giảm mặt bằng lãi suất nên có lộ trình nhất định, trước hết tập trung vào kỳ hạn ngắn và cho các khách vay vốn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp, nông thôn…
Đồng thời, các NHTM cũng đề nghị nên giải quyết mối quan hệ phù hợp giữa lãi suất trái phiếu Chính phủ và lãi suất kinh doanh ngân hàng, tạo điều kiện giảm lãi suất kinh doanh và vẫn thu hút được vốn từ nền kinh tế.
Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục có các biện pháp phù hợp để hỗ trợ các NHTM hạ lãi suất huy động VND xuống khoảng 10%, lãi suất cho vay VND khoảng 12%.